Administratieve Dienstverlening

Uw bedrijf is wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren. Dit wordt door veel ondernemers als een nare bijkomstige aangelegenheid beschouwd. U wilt zich tenslotte bezighouden met uw onderneming en niet te veel met uw administratieve rompslomp.
De belastingdienst maar ook banken en andere kredietverstrekkers verplichten u inzage te verstrekken in het resultaat van uw bedrijf en uw balanspositie.

Om een optimaal overzicht te realiseren, moet u minimaal de volgende gegevens aanleveren:

- Inkoopboek
- Verkoopboek
- Bankboek
- Kasboek

Wij kunnen uw "schoenendoos met bonnen" omzetten in een heldere en volledige administratie. Hierdoor krijgt u een goed inzicht in de financiële stand van zaken. Desgewenst levert Integritas kwartaalcijfers en halfjaarcijfers om zo het inzicht in het financiële reilen en zeilen van uw onderneming te vergroten.

Naast deze administratieve werkzaamheden verrichten wij de volgende diensten:

- Opzetten van nieuwe administraties
- Wegwerken van achterstanden in de administratie
- Verwerking van de administratie op uw eigen kantoor
- Controle op de door uzelf verzorgde administratie
- Projectadministratie
- Opstellen van begrotingen en vergelijken met de resultaten