Loonadministratie

Het is voor u en uw onderneming van belang dat uw loonadministratie in orde is. Bovendien heeft een goede loonadministratie een sterke invloed op de motivatie van uw personeel. Bij het voeren van een goede loonadministratie kan Integritas van dienst zijn. Wij verzorgen voor u de afwikkeling van de loonstroken en jaaropgaven van uw personeel. Daarnaast coördineert Integritas de jaarlijkse opgaven bij belastingdienst en uitvoeringsinstellingen zoals GAK en Cadans. Loonbelastingaangiftes kunnen door ons per maand of per kwartaal worden verzorgd.

Het dienstpakket voor de loonadministratie bestaat uit:

- Het berekenen van de lonen
- Het opstellen van de loonstroken
- Het verzorgen van de jaarlijkse opgaven (jaarwerk)
- Het aan - en afmelden van personeel bij de diverse instanties
- Controle van de voorschotnota van de bedrijfsvereniging

Bovenstaande kunnen wij probleemloos voor u verzorgen met behulp van professionele salarissoftware, tegen concurrerende prijzen.